Zdeněk Trnka

Hudební skladatel

 


Zdeněk Trnka byl přijat za čestného člena Společnosti českých skladatelů v rámci AHUV.

 

kulturní cena Trutnova

Zdeněk Trnka obdržel v r. 2014 prestižní kulturní cenu města Trutnova za celoživotní přínos !

Tisková zpráva

 

Sponzoring

V případě zájmu o sponzoring některého z našich projektů nás prosím kontaktujte. 
trnka@finpo.cz.

 

 

 

Duchovní tvorba

  • Ave Maria modlitba Zpěv sólo s doprovodem klavíru, nebo varhan
  •  „Nesem vám noviny“ Vánoční mše pro sbor a malý orchestr
  • Nevzdaluj se Biblická píseň pro sólo s doprovodem klavíru, nebo varhan
  • Pieta Evangelium sv.Matouše pro smíšený sbor
  • Písníčka na konec bohoslužby pro smíšený sbor
  • Vánoční zpěv biblický text pro sóla, smíšený sbor, 2 trubky, 2 pozouny, varhany a smyčcový kvartet
  • Victime paschali laudes pro sólo a smíšený sbor